Người hay kẻ giở – Ma Y Thần Tướng

2

gigabook-Ma-Y-Than-Tuong-ML-

 

Ngũ hành ấy đã luận rồi

Trải xem mọi tướng mọi người hiền ngu.

Kìa người tài lộc kiêm thu

Nhân trung ngũ lộ(39) toàn thu năm đường.

Những người tăng sãi du phương

Hình dong tựa gái khác thường mặt giai.

Kìa người hầu bá(40) lâu đài

Mặt như mãn nguyệt(41) sáng soi đêm rằm.

Những người khốn khó chiêu đăm

Mặt lớn mũi bé lẹm cằm(42) so vai.

Nọ người khanh tướng hiền tài

Mặt vuông tai lớn nào ai sánh tầy.

Nọ người dậm liễu hồn bay

Mặt lớn hầu hết…….

Kìa ai ấn chịu ngôi cao

Hai xương gò má mọc vào liền tai.

…………..

Mấy người lang miếu công khanh

Phục-tê quán đính(48) thiên-đình khởi cao.

Mấy người khốn khổ lao đao

Ấn-đường(49) nghiêng lệch mi mao loạn hàng(50)

Người nào bần tiện khó thường

Mỏng tại hẹp miệng tóc càng thêm thô.

Người nào quan quả độc cô,(51)

Miệng như thổi lửa ty tu(52) đỏ vàng.

Người nào khắc tử hình lang(53)

Sơn-căn chiết đoạn(54) lệ-đường hãm sinh.

Bằng người thọ khảo quy linh

Văn thâm pháp-lệnh tuỳ sinh mao trường.

Tỵ-lương, niên-thọ cao quang

Nhân-trung thâm chính sống trường đôi bên.

Ngồi như núi mọc vững bền

Nằm như cung cuốn một bên nghiêng vào

Ấy người thọ khảo niên cao.

Kìa người yểu tử thương sao những là

Trẻ tuổi mà đã phì ra

Thần hay kinh sợ, sắc hoà biến xanh.

Mình gầy sắc béo chẳng thanh

Nằm ngủ ngửa mình, há miệng giẫy chân

Ngắn hơn lại ít mộc thần

Ấy khác trên trần nằm mộng năm kha.

Người nào lòng có gian tà,

Hẩn âu mắt lợn, mặt gà, mắt ong.

Mặt ngoài tuy tự lục cung(55)

Phút đi trông trộm tây đông bốn bề

Trộm xem non núi giang khê

Bước nặng bước nhẹ nẻo đi rông giài

Chân tay thô tục khác loài

Miệng tròn mũi nhọn nói đôi trái tình.

……….

Lưỡi thêm thường quấn ra môi

Quả thực người ấy trộm người canh khuya(56).

Kìa đứa hung ác gian phi,

Tiếng như lệnh vỡ mắt thì đỏ hung

………..

Gái giai thuộc lấy phải suy cho tường

Ráo khô đôi vị âm dương(62)

Lan-đài(63) bạc khuyết, lệ-đường(64) hãm sinh.

Mắt bằng môi lớn chẳng thanh

Trắng nhiều đen ít giống hình mắt dê.

Trán cùng xương má cao vì

Cứng hàm, đỏ mũi mày thời vàng lông.

Lại thêm bằng mãn nhân-trung(65)

Lại không thành quách mặt không khí hoà

Hình như thầy sãi(66) xuất gia

Mặt như Bồ-tát đào hoa sắc hồng.

Mũi cao độc chủng(67) cô phòng,(68)

Ngoạ-tầm(69) xanh sẫm hình dong âu sầu.

Không râu dù hoặc đỏ râu

Sơn-căn(70) thấp nhỏ, tỵ đầu huyền châm(71).

Ấy tướng cô độc chiêu đăm

Chẳng có con cái nghĩ thầm lo riêng.

Kìa người khắc hại anh em

Lông mày mọc ngược lại thêm đỏ vàng

……………

Kìa người duyên phận bơ vơ

Thê kia thiếp nọ sinh sơ mọi lần

Giang-môn, ngữ-vĩ(73) nhiều văn

Sắc thêm xanh sẫm nhiều lần hãm gia.

Lông mày áp diện xem thô

Nốt ruồi ở giữa ai hồ biết ngay.

Sơn-căn lại có vệt dài

Niên-thọ cũng có một vài vệt ngang.

Hai má lộ xương(74) ai đang

Mũi lớn mắt bé thế thường lạ nhau

Ấn-đường xuyên tự(75) vệt sâu

Sơn-căn điểm hắc vợ đâu ở cùng.

Ấy là nói tướng đàn ông

Phụ nhân quý tướng hình dung dịu dàng

Người nào thần sắc nghiêm trang

Tiếng như khánh đá đáng dương phi tần(76)

Người nào ôn nhuận sắc thuần

Ngũ quan bình chính phu nhân đáng quyền.

………..

Người nào mục tú thuần hoà

Sinh con quí tử ắt là quan sang.

Người nào bình chính ấn-đường

…………….

Người nào tiếng dậy phú gia

Bụng dầy sâu rốn ai hoà biết thay.

Người nào con cháu dại ngây

Rốn nông bụng bé vú hây trắng đầu.(78)

Người nào cô quả(79) âu sầu

Bởi đôi con mắt ai hầu chẳng kinh.

Mấy người nhọn chán bất bình

Chê chống giả của một mình ngao du.

Mấy người tiếng nói trượng phu

Ba lần rượu thịt cúng cho tơ hồng(80)

……………

Ai mà ăng uống vãi rơi

Bước đi nghiêng lệch lấy người gian truân.

Ai mà ngồi đứng khép chân

Thơ từ vĩ vãn nói vần cũng giai.

Ai mà tay có nốt ruồi

Đêm đêm quấn khách chơi bời gió giăng.

Ấy người dâm tiện khác hằng

Này người trinh đức ví bằng Nhân Khương.(81)

Nói nhỏ nhưng tiếng hoà sang

Tai dầy răng nhỏ môi càng thêm tươi

Mắt xem bình chính con ngươi

Phân minh hắc bạch nói cười uy nghiêm

Tóc thưa dài lại nhuận thêm

Ngồi thời ven vén đi điều khoan thai

Thế gian có một chẳng hai

Sạch trong tiết gái có tài hoà sang.

Này người giầu có bạc vàng

Nhân-trung(82) thâm trường địa-các(82) phương viên.

Mũi bằng tay đỏ mầu sen(83)

Thiên-thương(82) địa-khố(82) dưới trên cao đầy.

Ấy tướng phú quý sang thay.

Kìa người thọ khảo thủa rầy kể ra

Bụng phì mặt lại dầy da

Đôi văn pháp-lệnh(82) dài qua dưới cằm

…………

Đôi mày giao mọc chẳng lành

Giữa mình lại có vết hoành hoành văn

Nói lớn mà môi mỏng quăn

Coi như thổi lửa ít ăn nhiều chồng

Đi mau như ngựa chạy rông

Tứ chi thân thể mọc lông cũng dài

Hai má ngấn cao cả hai

Nhân-trung cùng trán có vài vệt ngang

Trên mắt có văn tiêm trường(87)

Chê chồng tìm trước tìm đường chốn đi

Ấy người ăn sổi ở thì

Buồng không lạnh lẽo đi về cậy ai.

 

GHI CHU’:

(39) Ngũ lộ là mắt lội lộ sỉ, lộ hầu, trán cao tai phản.

(40) Hầu bá là người có tước hầu tước bá

(41) Mãn nguyệt là khuôn giăng đày đặn

(42) Lẹm cằm là mặt như mũi lưỡi cầy

(43) Huyền đởm là quả mật cheo

(44) Khởi phong là cao dầy

(45) Huân nghiệp là người có công dụng nghiệp

(46) Hàn uyển danh phương là tiếng thơm vườn hàn lâm

(47) Là mày hổ nửa giác trán

(56) Là làm điều gian dâm

(57) Xích mạch như sợi tơ đỏ xuyên qua con mắt

(58) Lông mày giao mọc là hai bên lông mày mọc giao nhau

(59) Vuợn khóc âu sầu

(60) Địa các là hàm dưới chỗ mọc râu (xem bản đồ)

(61) Thiên đình kà giữa đỉnh trán, cao các là đại-các cao

(62) Âm thuộc mẹ, Dương thuộc cha

(63) Lan-đài là lỗ mũi bên tả

(64) Lệ-đường là bên chỗ nước mắt chẩy xuống (xem bản đồ)

(65) Nhân-trung là giữa mũi xuống

(66) Thấy sãi là người đi tu

(67) Độc chủng là thấp cả có mũi cao nhất một mình

(68) Cô phòng là như cái núi đứng một mình

(69) Ngoạ-tầm là mí mắt dưới dầy thì là dâm tướng

(70) Sơn-căn ở dưới ấn đường là giữa tinh mũi ở trên Niên-thọ (xem bản đồ)

(71) Huyền châm là mũi nhọn

(72) Văn chia là lông mày chĩa

(77) Phượng nhỡn nga mi

(78) Còn vú to mà đen thì sinh nhiều con quý

(79) Cô là không cha mẹ, quả là không chồng con

(80) Là phải lấy đến ba đời chồng

Một trong những phong cách chụp ảnh cổ trang được các bạn trẻ ưa chuộng ngày nay là chụp theo concept các nhân vật Trung Hoa. Việc lựa chọn Studio Chụp ảnh cổ trang Trung Quốc đang được nhiều bạn trẻ quan tâm. Đến với Picture.vn, chúng tôi sẽ giúp bạn lên concept, nội dung chụp ảnh cụ thể tùy theo từng phong cách bạn chọn.

 

NGƯỜI HAY KẺ GIỞ 


    
   Ngũ hành ấy đã luận rồi 
Trải xem mọi tướng mọi người hiền ngu. 
   Kìa người tài lộc kiêm thu 
Nhân trung ngũ lộ(39) toàn thu năm đường. 
   Những người tăng sãi du phương 
Hình dong tựa gái khác thường mặt giai. 
   Kìa người hầu bá(40) lâu đài 
Mặt như mãn nguyệt(41) sáng soi đêm rằm. 
   Những người khốn khó chiêu đăm 
Mặt lớn mũi bé lẹm cằm(42) so vai. 
   Nọ người khanh tướng hiền tài 
Mặt vuông tai lớn nào ai sánh tầy. 
   Nọ người dậm liễu hồn bay 
Mặt lớn hầu hết……. 
   Kìa ai ấn chịu ngôi cao 
Hai xương gò má mọc vào liền tai. 
………….. 
   Mấy người lang miếu công khanh 
Phục-tê quán đính(48) thiên-đình khởi cao. 
   Mấy người khốn khổ lao đao 
Ấn-đường(49) nghiêng lệch mi mao loạn hàng(50) 
   Người nào bần tiện khó thường 
Mỏng tại hẹp miệng tóc càng thêm thô. 
   Người nào quan quả độc cô,(51) 
Miệng như thổi lửa ty tu(52) đỏ vàng. 
   Người nào khắc tử hình lang(53) 
Sơn-căn chiết đoạn(54) lệ-đường hãm sinh. 
Bằng người thọ khảo quy linh 
Văn thâm pháp-lệnh tuỳ sinh mao trường. 
Tỵ-lương, niên-thọ cao quang 
Nhân-trung thâm chính sống trường đôi bên. 
   Ngồi như núi mọc vững bền 
Nằm như cung cuốn một bên nghiêng vào 
   Ấy người thọ khảo niên cao. 
Kìa người yểu tử thương sao những là 
   Trẻ tuổi mà đã phì ra 
Thần hay kinh sợ, sắc hoà biến xanh. 
   Mình gầy sắc béo chẳng thanh 
Nằm ngủ ngửa mình, há miệng giẫy chân 
   Ngắn hơn lại ít mộc thần 
Ấy khác trên trần nằm mộng năm kha. 
   Người nào lòng có gian tà, 
Hẩn âu mắt lợn, mặt gà, mắt ong. 
   Mặt ngoài tuy tự lục cung(55) 
Phút đi trông trộm tây đông bốn bề 
   Trộm xem non núi giang khê 
Bước nặng bước nhẹ nẻo đi rông giài 
   Chân tay thô tục khác loài 
Miệng tròn mũi nhọn nói đôi trái tình. 
   ………. 
   Lưỡi thêm thường quấn ra môi 
Quả thực người ấy trộm người canh khuya(56). 
   Kìa đứa hung ác gian phi, 
Tiếng như lệnh vỡ mắt thì đỏ hung 
……….. 
Gái giai thuộc lấy phải suy cho tường 
   Ráo khô đôi vị âm dương(62) 
Lan-đài(63) bạc khuyết, lệ-đường(64) hãm sinh. 
   Mắt bằng môi lớn chẳng thanh 
Trắng nhiều đen ít giống hình mắt dê. 
   Trán cùng xương má cao vì 
Cứng hàm, đỏ mũi mày thời vàng lông. 
   Lại thêm bằng mãn nhân-trung(65) 
Lại không thành quách mặt không khí hoà 
   Hình như thầy sãi(66) xuất gia 
Mặt như Bồ-tát đào hoa sắc hồng. 
   Mũi cao độc chủng(67) cô phòng,(68) 
Ngoạ-tầm(69) xanh sẫm hình dong âu sầu. 
   Không râu dù hoặc đỏ râu 
Sơn-căn(70) thấp nhỏ, tỵ đầu huyền châm(71). 
   Ấy tướng cô độc chiêu đăm 
Chẳng có con cái nghĩ thầm lo riêng. 
   Kìa người khắc hại anh em 
Lông mày mọc ngược lại thêm đỏ vàng 
…………… 
   Kìa người duyên phận bơ vơ 
Thê kia thiếp nọ sinh sơ mọi lần 
   Giang-môn, ngữ-vĩ(73) nhiều văn 
Sắc thêm xanh sẫm nhiều lần hãm gia. 
   Lông mày áp diện xem thô 
Nốt ruồi ở giữa ai hồ biết ngay. 
   Sơn-căn lại có vệt dài 
Niên-thọ cũng có một vài vệt ngang. 
   Hai má lộ xương(74) ai đang 
Mũi lớn mắt bé thế thường lạ nhau 
   Ấn-đường xuyên tự(75) vệt sâu 
Sơn-căn điểm hắc vợ đâu ở cùng. 
   Ấy là nói tướng đàn ông 
Phụ nhân quý tướng hình dung dịu dàng 
   Người nào thần sắc nghiêm trang 
Tiếng như khánh đá đáng dương phi tần(76) 
   Người nào ôn nhuận sắc thuần 
Ngũ quan bình chính phu nhân đáng quyền. 
……….. 
   Người nào mục tú thuần hoà 
Sinh con quí tử ắt là quan sang. 
   Người nào bình chính ấn-đường 
……………. 
   Người nào tiếng dậy phú gia 
Bụng dầy sâu rốn ai hoà biết thay. 
   Người nào con cháu dại ngây 
Rốn nông bụng bé vú hây trắng đầu.(78) 
   Người nào cô quả(79) âu sầu 
Bởi đôi con mắt ai hầu chẳng kinh. 
   Mấy người nhọn chán bất bình 
Chê chống giả của một mình ngao du. 
   Mấy người tiếng nói trượng phu 
Ba lần rượu thịt cúng cho tơ hồng(80) 
…………… 
   Ai mà ăng uống vãi rơi 
Bước đi nghiêng lệch lấy người gian truân. 
   Ai mà ngồi đứng khép chân 
Thơ từ vĩ vãn nói vần cũng giai. 
   Ai mà tay có nốt ruồi 
Đêm đêm quấn khách chơi bời gió giăng. 
   Ấy người dâm tiện khác hằng 
Này người trinh đức ví bằng Nhân Khương.(81) 
   Nói nhỏ nhưng tiếng hoà sang 
Tai dầy răng nhỏ môi càng thêm tươi 
   Mắt xem bình chính con ngươi 
Phân minh hắc bạch nói cười uy nghiêm 
   Tóc thưa dài lại nhuận thêm 
Ngồi thời ven vén đi điều khoan thai 
   Thế gian có một chẳng hai 
Sạch trong tiết gái có tài hoà sang. 
   Này người giầu có bạc vàng 
Nhân-trung(82) thâm trường địa-các(82) phương viên. 
   Mũi bằng tay đỏ mầu sen(83) 
Thiên-thương(82) địa-khố(82) dưới trên cao đầy. 
   Ấy tướng phú quý sang thay. 
Kìa người thọ khảo thủa rầy kể ra 
   Bụng phì mặt lại dầy da 
Đôi văn pháp-lệnh(82) dài qua dưới cằm 
………… 
   Đôi mày giao mọc chẳng lành 
Giữa mình lại có vết hoành hoành văn 
   Nói lớn mà môi mỏng quăn 
Coi như thổi lửa ít ăn nhiều chồng 
   Đi mau như ngựa chạy rông 
Tứ chi thân thể mọc lông cũng dài 
   Hai má ngấn cao cả hai 
Nhân-trung cùng trán có vài vệt ngang 
   Trên mắt có văn tiêm trường(87) 
Chê chồng tìm trước tìm đường chốn đi 
   Ấy người ăn sổi ở thì 
Buồng không lạnh lẽo đi về cậy ai. 

GHI CHU’: 
(39) Ngũ lộ là mắt lội lộ sỉ, lộ hầu, trán cao tai phản. 
(40) Hầu bá là người có tước hầu tước bá 
(41) Mãn nguyệt là khuôn giăng đày đặn 
(42) Lẹm cằm là mặt như mũi lưỡi cầy 
(43) Huyền đởm là quả mật cheo 
(44) Khởi phong là cao dầy 
(45) Huân nghiệp là người có công dụng nghiệp 
(46) Hàn uyển danh phương là tiếng thơm vườn hàn lâm 
(47) Là mày hổ nửa giác trán 
(56) Là làm điều gian dâm 
(57) Xích mạch như sợi tơ đỏ xuyên qua con mắt 
(58) Lông mày giao mọc là hai bên lông mày mọc giao nhau 
(59) Vuợn khóc âu sầu 
(60) Địa các là hàm dưới chỗ mọc râu (xem bản đồ) 
(61) Thiên đình kà giữa đỉnh trán, cao các là đại-các cao 
(62) Âm thuộc mẹ, Dương thuộc cha 
(63) Lan-đài là lỗ mũi bên tả 
(64) Lệ-đường là bên chỗ nước mắt chẩy xuống (xem bản đồ) 
(65) Nhân-trung là giữa mũi xuống 
(66) Thấy sãi là người đi tu 
(67) Độc chủng là thấp cả có mũi cao nhất một mình 
(68) Cô phòng là như cái núi đứng một mình 
(69) Ngoạ-tầm là mí mắt dưới dầy thì là dâm tướng 
(70) Sơn-căn ở dưới ấn đường là giữa tinh mũi ở trên Niên-thọ (xem bản đồ) 
(71) Huyền châm là mũi nhọn 
(72) Văn chia là lông mày chĩa 
(77) Phượng nhỡn nga mi 
(78) Còn vú to mà đen thì sinh nhiều con quý 
(79) Cô là không cha mẹ, quả là không chồng con 
(80) Là phải lấy đến ba đời chồng 

Bạn muốn hóa mình thật lỗng lẫy trong những nhân vật cổ trang nổi tiếng . Vậy chụp ảnh nghệ thuật cổ trang ở đâu uy tín? Bạn có thể tham khảo tại đây (https://picture.vn/chup-anh-nghe-thuat-co-trang-o-dau-tai-ha-noi). Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về địa điểm chụp và lên concept cho hình tượng nhân vật mà bạn chọn

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Britton Anderson College JerseysBrian Johnson Hokies Jerseys Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Brian Johnson Hokies Jerseys
Guest

Greate article. Keep writing such kind of info on your
site. Im really impressed by your site.
Hi there, You have performed an excellent job. I will definitely digg it and
in my opinion recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

Britton Anderson College Jerseys
Guest

I all the time emailed this webpage post page to all my friends,
for the reason that if like to read it then my friends will too.

bán hàng online hiệu quả tại (https://bizcare.vn/ban-hang-online-tren-mang) hay muốn thiết kế bài thuyết trình và nghe tin tức về thanh hóa