Xem ngũ hành phối hợp trong hôn nhân

MẠNG KIM

1. Chồng mạng kim lấy vợ mạng kim bất lợi, gay cấn, khống chế (nếu thiên can và địa chi đều hợp) thì lưỡng kim thành khí tốt nhưng hay sinh sự bất hòa, tư tưởng thù nghịch.

2. Chồng mạng kim vợ mạng mộc xung kỵ khốn khổ, vất vả trật vật gian truân, có thể sanh ly tử biệt, hoặc ốm đau tật bệnh liên miên làm ăn thất bại, hiếm con cái

3. Chồng kim vợ mạng hỏa hoắc sát  (thâm căn ) vợ chồng hục hoặc rầy rà, cãi vã, bần cùng cơ cực

4. Chồng mạng kim vợ mạng thổ đại lợi (đại lộc ) gia đình sung mãn, tâm đầu ý hợp, giàu sang, phú quý, sung sướng

5. Chồng mạng kim vợ mạng thủy lương duyên (tiền đình ) căn kiếp tự thời an bài, phát đạt sự nghiệp, con cái đầy nhà

MẠNG MỘC

1. Chồng mạng mộc vợ mạng mộc quan lộc (quý số) phong lưu trọn đời,công danh sự nghiệp bền bỉ lâu dài, con cái trưởng thành thi cử đổ đạt

2. Chổng mạng mộc vợ mạng thủy tương sinh (phúc đức ) ăn đời ở kiếp tới già,còn hưởng thương giả phú hộ

3. Chồng mạng mộc vợ mạng thổ đái phú (tương hợp) (đại làm mộc) vợ chồng thuận thảo bách niên giai lão

4. Chồng mạng mộc vợ mạng hỏa sinh khí (thịnh vượng) của tiền trời cho, dư ăn, chỉ để ruộng cò bay thẳng cánh.

5. Chồng mạng mộc vợ mạng kim khắc kỵ (bất tường) vợ chồng ăn ở không bền, lâu trước hợp sau chia lìa. Con cái cơ hàn.

MẠNG THỦY

1. Chồng mạng thủy vợ mạng thủy (song thủy) bình dị tuy rằng không mấy tốt, nhưng cặp vợ chồng này tương đối yên ổn, đời sống tầm thường.

2. Chồng thủy vợ mộc: nhân duyên tiền kiếp, gia đình trên thuận dưới hòa, con cái đông đủ, thi cử đỗ đạt gia đình giàu sang, vợ chồng sống với nhau tới già.

3. Chồng mạng thủy vợ mạng hỏa: thiên định (tác thành) oan khiêm tiền kiếp, nhưng vợ chồng tạm sống bình dị an vui, con cái khó phát đạt.

4. Chồng mạng thủy vợ mạng thổ: Bất lợi (dị đồng) gia đình, vợ chồng chung sống không mấy khi được no cơm ấm áo, nghèo hèn chia ly, nhưng hao con lại được.

5. Chồng mạng thủy vợ mạng kim: sinh tài tự nhiên, sung sướng phát đạt, yên vui cả đời, con cái đỗ đạt, gia đình giàu sang, phú quý hiển vinh.

MẠNG HỎA

1. Chồng mạng hỏa vợ mạng hỏa: hưng vượng ( tùy thời), cơ hội tối nếu biết nắm bắt làm ăn thì sự nghiệp phát mạnh, vợ chồng bền vững.

2. Chồng mạng hỏa vợ mạng kim: khắc kỵ (sinh họa) vợ chồng ăn ở không lâu, dễ sinh ra kiện tụng ly dị, chia ly, con cái hiếm hoi khó phát đạt (trừ kiếm phong kim)

3. Chồng mạng hỏa vợ mang mộc: sở đắc (tài lộc) nếu đại lâm mộc) được phúc đức tài lộc thọ vượng.

4. Chồng mạng hỏa vợ mạng thổ: thiên định (phần số) gia đình phú túc sung mãn, trường thọ, con cháu hiển vinh

5. Chồng mạng hỏa vợ mạng thủy : đại khắc (đại nạn) vợ chồng gặp nhiều tai bay họa gió, hơn là may mắn, cuộc sống sung khắc nghèo hèn, con cháu hiếm hoi khó phát đạt.

MẠNG THỔ

1. Chồng mạng thổ vợ mạng thổ: tương sinh (tiền duyên) khó hậu, duyên dễ, vợ chồng ăn nên làm ra.

2. Chồng mạng thổ vợ mạng kim : đắc vận, vợ chồng tương đắc giàu sang, danh vọng, có uy quyền.

3. Chồng mạng thổ, vợ mạng mộc: bất lợi, bi đát, phần lìa (trừ đại lâm mộc thì được) khó bền, phạm li biệt.

4. Chồng mạng thổ vợ mạng thủy: tối kỵ, thất tình, sinh ly tử biệt, con cái hiếm hoi khó phát đạt, bần hàn.

5. Chồng mạng thổ vợ mạng hỏa: đắc tài, vợ chồng giàu sang, phú quý, uy quyền, sống lâu, bách niên giai lão, con đàn cháu đống, thành đạt, sự nghiệp vững bền.

Comments are closed.

bán hàng online hiệu quả tại (https://bizcare.vn/ban-hang-online-tren-mang) hay muốn thiết kế bài thuyết trình và nghe tin tức về thanh hóa