Ảnh hưởng của sao Thiên lương với Cung Mệnh – Thân

Đại cương

+ Cung Mệnh có Thiên Lương tọa thủ, nên thân hình thon và cao, da trắng, vẻ mặt thanh tú khôi ngô, tính khoan hòa, được hưởng tuổi thọ lâu dài.

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa rất thông minh, lại có tính nhân hậu, và từ thiện: được hưởng giàu sang trọn đời.

+ Lương hãm địa, Tỵ Hợi kém thông minh, cũng có tính nhân hậu, nhưng nông nổi, thích chơi bời phóng đãng, ăn hoang tiêu rộng, và thích phiêu lưu, nay đây mai đó.

+ Lương hãm địa Dậu, kém thông minh, cũng có tính nhân hậu, nhưng không bền chí trước khi làm, bất cứ việc gì cũng không suy xét cẩn thận nên hay nhầm lẫn.

+ Lương hãm địa, Tỵ, Hợi, Dậu, nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, hay
thay đổi chí hướng, nghề nghiệp, công việc lại thường phải ly tổ bôn ba và khó tránh được tai họa.

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc,
Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, chắc chắn được hưởng phú qúy tột bực và có uy quyền hiển hách.

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa gặp Xương Khúc, Tả, Hữu, Tuế, tất có văn tài lỗi lạc và thường chuyên về sư phạm.

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa, gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên suốt đời lao khổ, thường phải sớm xa gia đình, lại hay mắc tai họa khủng khiếp, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Có cách này thật chỉ có tu hành mới được yên thân và sống lâu.

+ Lương hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Hỏa, Linh, tất trong mình phải có tật và nếu không cùng khổ cô đơn, chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách thê thảm.

– Nam mệnh

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên được hưởng phú qúy đến tột bực và có uy quyền hiển hách.

+ Lương miếu địa, Thìn, Tuất, tất có nhiều mưu cơ và thích bàn xét về chính lược, chiến lược.

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, thật chỉ có tu hành mới được yên thân và sống lâu.

+ Lương hãm địa, nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, hay thay đổi chí hướng, nghề nghiệp, công việc lại thường phải ly tổ bôn ba, và khó tránh thoát được tai họa.

+ Lương hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, tất trong mình phải có tật, suốt đời cùng
khổ, cô đơn và hay gặp sự chẳng lành. Nếu có danh chức, tài lộc, chắc chắn là không thể sống lâu được.

– Nữ mệnh

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là bậc hiền phu, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử.

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa, gặp Tuần, Triệt án ngữ, tất phải muộn lập gia đình, hay lấy kế lấy lẽ, mới tránh được mấy độ buồn thương, chắc chắn là phải cô đơn khổ cực. Tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Có cách này thật chỉ có tu hành mới được hưởng phúc an nhàn và sống lâu.

+ Lương hãm địa nên có tánh phóng đãng, ưa việc ong bướm đi về, suốt đời phải lo lắng buồn bực vì chồng con.

+ Lương hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, là hạng hạ tiện, dâm dật, khắc chồng, hại con, nếu không cùng khổ cô đơn, tất phải yếu tử.

– Phú giải

Thiên Lương thủ chiếu, cát tương phùng

Cung Mệnh có Lương miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, hay chiếu lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên được hưởng phúc và sống lâu.

Thiên Lương cư Ngọ vị, quan tư thanh hiển triều đình (ngọ thương Thiên Lương)

Cung Mệnh an tại Ngọ có Lương tọa thủ, nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Đinh, Kỷ, Qúy có cách này, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, lại thêm uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy. Các tuổi khác có cách này, cũng có quan chức lớn.

Lương, Nhật, mão cung, Nhật xuất phù tang dung mạo phương viên

Cung Mệnh an tại Mão có Lương, Nhật tọa thủ đồng cung, thật là rực rỡ tốt đẹp, ví như mặt trời mới mọc phương đông hừng sáng. Có cách này, nên mặt vuông vắn, đầy đặn và tươi nhuận, lại được hưởng phú qúy đến tột bậc, suốt đời an nhàn sung sướng.

Thiên Lương, Thái Dương, Xương, Lộc hội lộ truyền đệ nhất danh

Cung Mệnh an tại Tý, có Lương tọa thủ, gặp Nhật xung chiếu và Xương Lộc hội hợp, hay an tại Ngọ có Nhật tọa thủ, gặp Lương xung chiếu và Xương, Lộc hội hợp, là người rất thông minh, đi thi rất đỗ cao, lại sớm hiển đạt, được hưởng giàu sang trọn đời và có uy danh lừng lẫy.

Thiên Lương, Thái Âm, khước tác phiêu bồng chi khách

Cung Mệnh có Lương hãm địa tọa thủ, gặp Nguyệt hợp chiếu hay có Nguyệt hãm địa tọa thủ, gặp Lương hợp chiếu, là người giang hồ, suốt đời bôn tẩu nay đây mai đó, ví như cánh bèo, hay lá cỏ trôi nổi trên mặt nước.

Lương Tú, Âm, Linh, nghi tá đống lương chi khách

Cung Mệnh an tại Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ có Lương tọa thủ, gặp Nguyệt, Linh hội chiếu, là nhiều có tài năng và dĩ nhiên là qúy hiển.

Lương, Đồng, Tỵ, Hợi, nam đa lãng đãng, nữ đa dâm

Đàn ông mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi, có Lương hay Đồng tọa thủ, là người phóng đãng và thích phiêu lưu nay đây mai đó. Đàn bà mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi, có Lương hay Đồng tọa thủ, là người dâm dật.

Ấm, Phúc tại Mệnh án ngữ, bất pha tai ương

Cung Mệnh Mệnh, Thân có lương hay Đồng miếu, vượng, đắc địa tọa thủ, hay có Lương Đồng tọa thủ đồng cung, nên suốt đời không bao giờ mắc phải tai ương họa hại. (Ấm bà tên riêng của Thiên Lương, cũng như Phúc là tên riêng của Thiên Đồng).

Lương, Đồng, Cơ, Nguyệt, Dần, Thân vị nhất sinh lợi nghiệp thông minh

Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Lương, Đồng tọa thủ đồng cung, gặp Cơ, Nguyệt hội chiếu, nên rất thông minh và được hưởng giàu sang trọn đời.

Thiên Lương, Văn Xương, cư Miếu, Vượng vị chi công khanh

Cung Mệnh có Lương Miếu địa tọa thủ, gặp Xương đồng cung, nên rất qúy hiển.

Lương phùng Hao Sát tại cung đao nghiệp hình thương

Cung Mệnh an tại Tỵ, có Lương tọa thủ, gặp Song Hao, Sát tinh hội hợp, tất khó tránh thoát được tai họa về đau thương hay súng đạn.

Thiên Lương, Thiên Mã ví nhân phiêu đãng vô nghi

Cung Mệnh an tại Tý, Hợi có Lương tọa thủ, gặp Mã đồng cung hay xung chiếu, là người phiêu đãng, thích chơi bời, ngoa du, nay đây mai đó, và hay thay đổi chí hướng.

Thiên Lương ngộ Mã, nữ Mệnh tiên nhi thả dâm

Đàn bà mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Lương tọa thủ, gặp Mã đồng cung hay xung chiếu, là người hạ tiện và dâm dật.

Comments are closed.

bán hàng online hiệu quả tại (https://bizcare.vn/ban-hang-online-tren-mang) hay muốn thiết kế bài thuyết trình và nghe tin tức về thanh hóa