Ảnh hưởng của sao Thất Sát với Cung Mệnh – Thân

– Đại cương

+ Cung Mệnh có Thất Sát tọa thủ, nên thân hình nở nang, hơi cao, nhưng thô xấu, da xám hây đen dòn, mặt thường có vết, mắt to và lồi, tính ương ngạnh, nóng nảy, làm việc gì cũng muốn cho chóng xong.

+ Sát miếu, vượng hay đắc địa, nên rất can đảm, dũng mãnh, thông minh, có nhiều mưu cơ, lại thêm tánh cương nghị, hiếu thắng, và hay nói đại ngôn, nhưng được nhiều người tin phục, tuy được hưởng giàu sang, sống lâu, nhưng trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm.

+ Sát miếu địa, Dần, Thân, dĩ nhiên là qúy hiển, nhưng tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ mà cung Mệnh co cách này, thật tài quan song mỹ.

+ Sát miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội, nhất là Tử, Phủ, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Mã, Kình, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy.

+ Sát miếu, vương hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, là người tàn nhẫn, đa sát, tuy được hưởng giàu sang, nhưng chẳng được lâu bề, lại có tật bênh, thường hay mắc tai nạn xe cộ, đao súng, hay bị bắt bớ, giam giữ và chắc chắn giảm thọ.

+ Sát hãm địa là người hung bạo gian quyệt, hay nói khoác lác, thường làm đồ tể, hàng thịt, thợ rèn, nếu giàu có, tất không thể sống lâu được.

 

+ Sát hãm địa, Mão Dậu, tuy mò ám xấu xa, nhưng ứng hợp với tuổi Ất, Tân. Vậy cho nên
tuổi Ất Tân mà cung Mệnh có cách này, cũng như được hưởng phú qúy và tuổi thọ cũng gia tăng.

+ Sạt hãm địa, gặp Tả, Hữu, Long, Phương, Quang, Qúy hội hợp, thường làm thợ vàng hay thợ bạc.
+ Sát hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, thật là suốt đời cùng  khổ cô đơn, phải loang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật khó chữa, lại hay bị bắt bớ giam cầm, hay mắc tia nạn khủng khiếp, nhất là về xe cộ, dao súng và dĩ nhiên là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

+ Sát hãm địa, gặp Hình đồng cung, nêu không mắc tù tội, tất cũng bị giết chết, hay chết vì tai nạn xe cộ.

– Nam mệnh

+ Sát miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tột đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, thường hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và dĩ nhiên là sống lâu.

+ Sát miếu, vượng hay đắc địa, gặp Hình đồng cung, là người có biệt tài về quân sự và có oai phong lẫm liệt.

+ Sát hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng khổ cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật khó chữa, lại hay bị bắt bớ giam cầm, hay mắc tai nạn xe cộ, dao súng và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

– Nữ mệnh

+ Sát miếu hay đắc địa thủ Mệnh, là người, là người tài giỏi, đảm đang, gan góc và hay ghen tuông. Tuy được hưởng giàu sang, sống lâu, nhưng phải muộn lập gia đình mới tránh khỏi được những nỗi ưu phiền đau đớn vì chồng con. Đây, nếu Sát gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc và phúc thọ song toàn.

+ Sát hãm địa là người độc ác, lòng lang dạ thú, khắc chồng hại con, thường có nhiều tật bệnh, suốt đời lao khổ, lại hay mắc tai nạn, và không thể sống lâu được. Đây, nếu Sát gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, thật là chung thân cùng khổ cô đơn, lại có bệnh tật khó chữa, thường hay mắc tai họa khủng khiếp và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

– Phú giải

Thất Sát Dần, Thân, Tý, Ngọ nhất sinh tước lộc, vinh xương

Cung Mệnh an tại Dần, Thân, Tý, Ngọ có Sát tọa thủ, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc. (Thất Sát tọa thủ tại Dần, Thân gọi là Thất Sát triều đẩu tọa thủ tại Tý Ngọ gọi là Thất Sát ngưỡng đẩu

Sát, Tử, Tốn cung, Đế huề bảo kiếm, Hỏa, Tuyệt nhập xâm, đa sát chi nhân hanh ngộ, Bật, Khoa, Mã, Ấn, Hồng, Sinh, di lập chiến công di đại tướng

Cung Mệnh an tại Tỵ Tốn cung có Sát, Tử đồng cung, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc và có uy quyền hiển hách, cũng ví như đức vua mang kiếm báu. Đây, nếu Sát, Tử gặp Hỏa, Tuyệt hội hợp, lại là người tàn nhẫn khát máu. Nếu Sát, Tử gặp Hỏa, Tuyệt hội hợp cùng với Bật, Khoa, Mã, Ấn, Hồng Sinh, tất hiển đạt về võ nghiệp, thường lập được chiến công một cách dễ dàng, và được vinh thăng lên hạng võ quan cao cấp.

Thất Sát, Liêm Trinh đồng vị, lộ thượng mai thi

Cung Mệng An tại Sửu, Mùi có Sát, Liêm tọa thủ đồng cung, tất nhiên chết ở nơi giữa đường sá, hoặc vì tai nạn xe cộ, hoặc vì dao súng.

 

Sát, Liêm, Sửu, Mùi, Ất, Kỷ, Âm Nam, anh hùng trí dũng

Âm Nam tuổi Ất Kỷ mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Sát Liêm tọa thủ đồng cung, là bậc anh hùng trí dũng hơn người. Các tuổi khác mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Sát Liêm tọa thủ đồng cung, cũng là người can đảm và có tài thao lược.

Thất Sát, Phá Quân, nghi xuất ngoại, chư ban thủ nghệ bất năng tinh

Cung Mệnh có Sát hãm địa tọa thủ (hay có Phá hãm địa tọa thủ) tất phải lìa bỏ gia đình, đi làm ăn ở phương xa. Có cách này lại là người biết nhiều nghề, nhưng không được tinh thục.

Sát, Phá, Tham tại Nữ Mệnh nhi ngộ Văn Xương ư Tân Đinh tuế, sương phụ chi nhân

Đàn bà tuổi Tân, Đinh mà cung Mệnh có Sát tọa thủ, gặp Phá, Tham hội chiếu (hay có Phá tọa thủ, gặp sát hội chiếu, hay có Tham tọa thủ, gặp Sát, Phá hội chiếu và gặp Xương hoặc đồng cung, hoặc xung chiếu, là người góa bụa, suốt đời cô đơn, buồn buồn khổ. Có cách này, phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy lẽ, mới tránh được mấy độ tang tóc bi thương).

Thất Sát trung phùng Tứ sát yêu đà bối khúc trận trung vong

Cung Mệnh có Sát tọa thủ, gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp, tất bị gù lưng, hay có tật ở lưng và nếu ra trận, chắc chắn là mạng vong.

Sát, Kình tại Ngọ, mã đầu đới kiếm tương giao sát diệu ư Bính Mậu nhân, mệnh nan toàn

Cung Mệnh an tại Ngọ có Sát, Kình tọa thủ đồng cung, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, tất hay mắc tai họa khủng khiếp, nhất là về xe cộ, dao súng. Tuổi Bính Mậu mà cung Mệnh có cách này, chắc chắn là phải chết một cách rất thê thảm, thân thể không được vẹn toàn. Nhưng tuổi Giáp Kỷ mà cung Mệnh có cách này, lại là bậc cái thế anh hùng.

Sát lâm Tuyệt địa hội Dương, Đà, Nhan Hồi yểu chiết

Cung Mệnh an tại Tuyệt địa có Sát tọa thủ, gặp Kình, Đà hội hợp, tất phải yểu tử như ông Nhan Hồi, học trò đức Thánh Khổng. (Trong số của ông Nhan Hồi, cung Mệnh an tại Tuyệt địa, có Sát tọa thủ, gặp Kình Đà hội hợp, vậy cho nên ông chết sớm).

Thất Sát, Hỏa, Dương bần thả tiện, đồ tể chi nhân

Cung Mệnh có Sát hãm địa tọa thủ, gặp Hỏa, Kình hội hợp là người nghèo hèn, thường làm đồ tể, hàng thịt.

Sát cư Ly, Khảm nam nhân thê hiền đa hội mạc ngộ Kiếp, Riêu, ố phụ ái cô thân, nữ Mệnh ai oan trái hồng nhan nan tự chủ

Đàn ông mà cung Mệnh an tại Ngọ (Ly), Tý (Khảm), có Sát tọa thủ, tất lấy được nhiều vợ hiền. Đây, nếu gặp Sát gặp Kiếp Riêu hội hợp, lại là người ghét đàn bà và thích ở độc thân. Đàn bà mà cung Mệnh an tai Ngọ, Tý, có Sát tọa thủ, gặp Kiếp Riêu hội hợp, tất giăng mắc vào lưới tình làm mang lụy, trong đời phải gặp nhiều phen khổ sở, điêu đứng vì tình.

Sát, Hình hội long thần định giáng

Cung Mệnh có Sát miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, gặp Hình đồng cung, là người có oai phong lẫm liệt, như long thần giáng thế và chắc chắn là được hưởng phú qúy, nhưng thường hiển đạt về võ nghiệp.

Sát, Hình tọa củng liêm trực vô tư

Cung Mệnh có Sát miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, gặp Hình đồng cung hoặc chiếu, hay có Hình đắc địa tọa thủ, gặp Sát chiếu, là người liêm khiết, thẳng thắn và vô tư.

  1. Thất Sát lâm, Thân chung thị yểu

Cung Thân có Sát tọa thủ tất không thể sống lâu được.

Comments are closed.

bán hàng online hiệu quả tại (https://bizcare.vn/ban-hang-online-tren-mang) hay muốn thiết kế bài thuyết trình và nghe tin tức về thanh hóa