Ảnh hưởng của sao Tham Lang với Cung Mệnh – Thân

– Đại cương

+ Cung Mệnh có Tham Lang miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, nên thân hình cao lớn, đẫy đà, da trắng, mặt đầy đặn, lông tóc, râu rậm rạp, có ẩn tinh, (Miếu địa: có nốt ruồi kín) khá thông minh, tính trung hậu, nhưng hiếu thắng và tự đắc, ưa hoạt động, có óc kinh doanh, có tài tổ chức, lòng tham dục không bờ bến, hay, mưu tính những việc to lớn, làm việc gì cũng muốn chóng xong, nhưng chỉ chuyên cần siêng năng buổi đầu, rồi về sau sinh lười biếng, chán nản và bỏ dỡ, lại thích lui tới những chỗ đông người ồn ào thích ăn ngon mặc đẹp, choi bời cho thỏa chí.

+ Tham miếu, vượng hay đắc địa, tất được hưởng giàu sang và sống lâu.

+ Tham miếu địa, lúc thiếu thời vất vả, chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng. Nhưng từ ngoài 30 tuổi trở đi, thật là phú qúy song toàn và càng về già lại càng sung sướng an nhàn.

+ Tham miếu, vượng hay đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc hay Hỏa Linh đắc địa, chắc chắn là được hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và sống lâu.

+ Tham vượng địa, gặp Kỵ hoặc đồng cung hoặc xung chiếu, tất buôn bán, kinh doanh mà nên giàu có.

+ Tham hãm địa, nên thân hình cao vừa tầm, hơi gầy da thô xấu, mặt dài, không được đầy đặn, tiếng nói to, kém thông minh.

+ Tham hãm địa, Tý, Ngọ, Tỵ, Hợi là người gian hiểm, tham lam, có nhiều dục vọng, cũng có kinh doanh nhưng không quả quyết, không bền chí, thường chuyên về kỹ nghệ, thủ công, hay đi buôn, suốt đời lao khổ, sức khỏe suy kém, có nhiều bệnh tật, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu hóa, hoặc ở bộ sinh dục, lại hay mắc tai nạn hay bị bắt bớ giam cầm, nếu không sớm ly tổ tất không thể sống lâu được.

+ Tham hãm địa Tý Ngọ, lại có tính dâm dật, chơi bời hoang đãng.

+ Tham hãm địa Mão Dậu là người yếm thế, làm việc gì cũng thất bại, và hay gặp những sự chẳng lành. Chỉ có tu hành mới mong được yên thân và hưởng phúc thọ.

+ Tham hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có nhiều bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, giọng ở bộ tiêu hóa, hoặc ở bộ sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xích xiềng, và dĩ nhiên là yểu tử.

+ Tham, dù miếu, vượng, đắc hay hãm địa, hoặc gặp Kỵ đồng cung, hoặc gặp Riêu đồng cung, tất hay bị bắt bớ giam cầm, nếu không, thật là khó tránh thoát được tai nạn sông nước.

– Nam mệnh

+ Tham miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người tài giỏi thao lược, thường hiển đạt về võ nghiệp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy danh lừng lẫy và phúc thọ song toàn.

+ Tham hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn,
phải lang thang phiêu bạt, có nhiều bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu hóa, hoặc ở bộ
sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xích xiềng và dĩ
nhiên là yểu tử.

– Nữ mệnh

+ Tham miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ Mệnh, là người tài giỏi, đảm đang, gan góc, bạo tợn, hay ghen tuông, nhưng hưởng giàu sang và sống lâu. Nếu Tham gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, phúc thọ song toàn.

+ Tham hãm địa, phải muộn lập gia đình, hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được mấy độ buồn thương.

+ Tham hãm địa, Tý, Ngọ, Tỵ, Hợi là người gian tham hiểm độc, dâm dật, hay lăng loàn, suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật, thường mắc những tai nạn đáng lo ngại, nếu không sớm ly tổ, tất không thể sống lâu được.

+ Tham hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con, phải lang thang phiêu bạt, lại có nhiều bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu hóa, hoặc ở bộ sinh dục, thường hay mắc những tai nạn khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử.

– Phú giải

Tham Lang nhập Miếu thọ nguyên thời

Cung Mệnh có Tham Miếu địa tọa thủ, nên sống lâu.

Tham Lang hãm địa tác trứ nhân

Cung Mệnh có Tham hãm địa, là người vô dụng, bỏ đi.

Tham Lang, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, thử thiết cầu thân

Tuổi Thân, Tý, Thìn, cung Mệnh an tại Tý, tuổi Dần, Ngọ, Tuất, cung Mệnh an tại Ngọ, tuổi Hợi, Mão, Mùi, cung Mệnh an tại Mão, tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, cung Mệnh an tại Dậu có Tham tọa thủ là hàng trộm cắp gian giảo

Tham Lang Tỵ, Hợi, bất vi đồ thị, diệc tào hình

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tham tọa thủ, nếu không làm đồ tể, hàng thịt, tất hay bị bắt bớ giam cầm, rất khổ sở.

Nữ Mệnh Tham Lang đa tật đố

Đàn bà mà cung Mệnh có Tham tọa thủ là hay ghen tuông. Nếu Tham hãm địa, lại có thêm tính hiểm độc.

Tham, Vũ tiền bần nhi hậu phú

Cung Mệnh an tại Sửu Mùi có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung, nên lúc thiếu thời vất vả, nghèo túng, phải từ ngoài 30 tuổi trở đi mới khá giả và càng về già lại càng giàu có.

Tham, Vũ đồng hành, vãn cảnh biên di thần phục

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tham Vũ tọa thủ đồng cung, về già có uy quyền, được nhiều người lui tới thần phục.

Tham, Vũ, Mộ trung cư tam thập tổng phát phúc

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Tham tọa thủ, có Vũ tọa thủ, hay có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung, tất phải ngoài 30 tuổi mới phát phúc và được hưởng giàu sang.

Tham, Vũ, Thân cung vi hạ cách

Cung Thân an tại Tứ Mộ có Tham tọa thủ, có Vũ tọa thủ, hay có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung, là hạ cách, nên suốt đời vất vả, và không thể qúy hiển được.

Tham Lang, Vũ Khúc đồng thủ Thân vô cát Mệnh, Phản bất tường

Cung Mệnh an tại Sửu Mùi, có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung, mà cung Mệnh lại không được sáng sủa tốt đẹp, nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này, thật là lao khổ trọn đời.

Tham, Vũ, Phá, Quân vô cát diệu mê luyến tửu sắc di vong thân

Cung Mệnh có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung, gặp Phá chiếu, nhưng không gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất hay say mê rượu ngon gái đẹp mà hại đến thân.

Tham, Vũ, Tử, Sinh, Tử, Mộ cung Phá Quân, Kỵ, Sát tinh bách công thông

Cung Mệnh an tại Tứ Sinh, Tứ Mộ, có Vũ tọa thủ gặp Phá, Kỵ, Sát tinh hội hợp, là người khéo tay, biết nhiều nghề, thường chuyên về kỹ nghệ, thủ công hay làm thợ.

Tham Lang, Liêm Trinh đồng độ nam lãng đãng, nữ đa dâm

Cung Mệnh có Tham, Liêm tọa thủ đồng cung, rất mờ ám xấu xa. Đàn ông có cách này, hay chơi bời lang thang nay đây mai đó. Đàn bà có cách này rất dâm dật.

Dần, Thân nhi hội Tham, Liêm ngộ Văn Xương, nhập lao Quản Trọng

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Liêm tọa thủ, gặp Xương đồng cung, chắc chắn là trong đời có phen bị giam cầm khổ sở như ông Quản Trọng đời chiến quốc.

Tham, Liêm, Càn thượng vân lập vô phong Tuyệt, Linh ưu nhập vi nhân bần khổ nãi phùng Dương Nhận, Kiếp, Không, Hư, Mã, chung thân phi yểu tắc cô bần

Cung Mệnh an tại Hợi (Càn) có Tham tọa thủ đồng cung, rất mờ ám xấu xa, vì Tham, Liêm ở đây bị khắc hãm ví như mây dưng không gặp gió. Trong trường hợp này, nếu Tham, Liêm gặp Tuyệt, Linh đồng cung, là người nghèo khổ, và nếu Tham, Liêm gặp Kình, Kiếp, Không, Hư, Mã hội hợp, thật là suốt đời cùng khốn, mà không yểu tử thì cũng cô đơn, bần hàn.

Tham, Xương cư Mệnh, phấn cốt túy si

Cung Mệnh có Tham, Xương tọa thủ đồng cung, thường mắc bệnh bạch biến hay lang ben, da loang lổ trông rất xấu.

Tham Lang hội Sát vô cát diệu, đồ tể chi nhân

Cung Mệnh có Tham hãm địa tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, mà lại không gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp giao hội, tất phải làm nghề đồ tể, hàng thịt.

Tham Lang gia Sát đồng cung nữ thâu hương, nam thứ thiết

Cung Mệnh có Tham hãm địa tọa thủ, gặp Sát tinh đồng cung, rất mờ ám xấu xa. Đàn bà có
cách này là hạng dâm dật, buôn son bán phấn. Đàn ông có cách này, là quân trộm cắp, gian giảo.

Tham ngộ Dương, Đà, cư Hợi, Tý, danh vi phiếm thủy đào hoa

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham tọa thủ, gặp Kình đồng cung, hay gặp Đà đồng cung, nên rất mờ ám xấu xa. Tham ở đây ví như hoa đào nổi trôi trên dòng nước. Có cách này, là người chơi bời, hoang đàng, thường lang thang nay đây mai đó.

Tham Lang Đà La, tại Dần cung, phong lưu thái trọng

Cung Mệnh an tại Dần, có Tham, Đà tọa thủ đồng cung, là người chơi bời bừa bãi, đến nỗi bị đánh đập, mang họa vào thân.

Tham Lang ngộ Hỏa, Linh, Tứ Mộ cung hào phú gia tư, hầu bá chi qúy

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Tham tọa thủ, hoặc gặp Hỏa đồng cung, hoặc gặp Linh đồng cung, gặp hoặc Hỏa, Linh hội hợp, là người rất giàu và có quyền cao chức trọng.

Tham Lang, Hỏa Tinh cư Miếu, Vượng, danh trấn chư bang

Cung Mệnh có Tham Miếu địa ha Vượng địa tọa thủ, gặp Hỏa đồng cung, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc và có uy danh lừng lẫy.

Tham, Linh tịnh thủ, tướng tướng chi danh

Cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Linh đồng cung, là người có tài
thao lược, hiển đạt về võ nghiệp, và được hưởng giàu sang. Tuổi Mậu, Kỷ, có cách này, vì có sự
ứng hợp, nên được hưởng phú qúy đến tột bậc, xuất tướng nhập tướng lại thêm uy quyền hiển hách.

Tham Lang Kỵ Ngọ Sát tinh, ưu âm Không, Kiếp, văn niên phú thọ nan toàn lưỡng

Tham Lang rất kỵ gặp Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp. Nếu cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Không đồng cung, hay Kiếp đồng cung, tất sau này không được hưởng phúc thọ song toàn, giàu thì chết sớm mà nghèo thì sống lâu.

Tham, Sát, Ngọ, dần kiếm ngộ Hổ, Tang lôi thú, nan đề

Cung Mệnh an tại Ngọ, Dần, có Tham tọa thủ, gặp Sát tinh hội hợp cùng với Hổ, Tang, thật khó mà đề phòng được sấm sét hay ác thú cắn đá.

Tham tọa Thủy cung, giáp biên Tứ Sát bần khổ chung thân

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý (Thủy cung) có Tham tọa thủ giáp Tứ Sát, thật là suốt đời nghèo khổ.

Tham Lang, Hợi, Tý, hạnh phùng, Quyền, Vượng biến hư thành thực, ư Giáp, Kỷ tuế phú danh viên mãn

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham tọa thủ, gặp Quyền, Vượng hội hợp, biến hư thành thực, chuyển xấu thành tốt. Tuổi Giáp, Kỷ có cách này, được hưởng giàu sang trọng vẹn.

Tham tú tọa nhi phùng Hóa kỵ đạo ngoại hành thương

Cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Kỵ đồng cung, hay xung chiếu là người buôn bán xuôi ngược, nay đây mai đó, nhưng rất giàu.

Tham cư Đoài, Chấn, thoát tục vi tăng Kỵ, Kiếp lai xâm trần hoàn đa trái

Cung Mệnh an tại Dậu (Đoài), Mão (Chấn) có Tham tọa thủ, là người thoát tục, tu hành. Nhưng trong trường hợp này, nếu Tham gặp Kỵ, Kiếp hội hợp, chắc chắn là sẽ phá giới, trở lại làm người thường, vì còn nặng nợ trần gian.

Tham Lang gia cát tọa Tràng Sinh, thọ khảo vĩnh như Bành Tố

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tham tọa thủ, gặp Sinh đồng cung, gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất sống lâu như ông Bành Tổ.

Tham, Đào tại nhàn cung, Nữ Mệnh độc phụ chi nhân, ngộ Triệt Tuần tâm tình thư thái

Đàn bà mà cung Mệnh có Tham hãm địa tọa thủ, gặp Đào đồng cung, là người độc ác thâm hiểm và rất dâm đãng. Nhưng trong trường hợp này, nếu Tham, Đào gặp Tuần, Triệt án ngữ, lại là người nhân hậu và đoan chính.

Tham cư Tý, thử thiết vô nghi, ngộ Tuần, Triệt phải vi đoan chính

Cung Mệnh an tại Tý, có Tham tọa thủ, là hạng trộm cắp, du đãng, bất nhân, bất nghĩa. Nhưng trong trường hợp này, nếu Tham gặp Tuần, Triệt án ngữ, lại là người lương thiện, thẳng thắn và đúng mực.

Xem thêm:  dịch vụ thu âm tại hà nội

Comments are closed.

bán hàng online hiệu quả tại (https://bizcare.vn/ban-hang-online-tren-mang) hay muốn thiết kế bài thuyết trình và nghe tin tức về thanh hóa