Ảnh hưởng của sao Phá Quân với Cung Mệnh – Thân

– Đại cương

+ Cung Mệnh có Phá Quân tọa thủ, nên thân hình đẫy đà, cao vừa tầm (Phá đắc địa hay Phá hãm địa, thân hình hay thấp) da hồng hào, mặt đầy đặn, mắt lộ, hầu lộ, lông mày thưa.

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa là người thông minh, cương quả, hiếu thắng, tự đắc, có thủ đoạn, có tài thao lược, lại can đảm, dũng mãnh, ưa hoạt động, thích đi xa, ham săn bắn.

+ Phá miếu địa lại hay nghe nịnh hót.

+ Phá đắc địa cũng hay nghe nịnh hót nhưng có tính gian hiểm, bất nhân.

+ Phá miếu, vương hay đắc địa tất được hưởng giàu sang và sống lâu. Nhưng trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, tiền tài công danh như đám mây nổi, tụ tán thất thường.

+ Phá miếu địa ứng hợp với tuổi Đinh, Kỷ, Qúy và khắc tuổi Bính, Mậu, Dần, Thân. Vậy cho nên tuổi Đinh, Kỷ, Qúy, mà cung Mệnh có Phá Miếu địa tọa thủ, chắc chắn là được hưởng phú qúy song toàn. Còn tuổi Bính, Mậu, Dần, Thân. Vậy cho nên tuổi Đinh, Kỷ, Qúy mà có Phá miếu địa tọa thủ, chắc chắn là được hưởng phú qúy song toàn. Còn tuổi Bính, Mậu, dần, Thân mà cung mệnh có Phá miếu địa tọa thủ, tuy cũng được hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa.

+ Phá miếu, vượng hay đắc đại, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc hay Kình Đà, Không, Kiếp đắc địa, thật là thang mây nhẹ bước, tất được hưởng phú qúy đến tột bật, lại có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa gặp nhiều sao mờ ám, xấu xa hội hợp, nhất là sát tinh hãm địa hay Song Hao, Hổ, Kỵ, Hình, nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở, nghèo túng, thường phải bôn tẩu nay đây mai đó, lại hay mắc tai nạn và khó tránh thoát được tù tội, tuổi thọ cũng bị chết giảm.

+ Phá hãm địa là người ương ngạnh, hiếu thắng, hung tợn, nham hiểm, bất nhân, có óc kinh doanh, khéo tay, thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc, thủ công hay đi buôn, suốt đời vất vả, thường mắc nhiều tai ách, nếu không ly tổ bôn ba, tất không thể sống lâu được.

+ Phá hãm địa, Mão Dậu ứng hợp với tuổi Ất, Tân, Qúy. Phá hãm địa Dần, Thân, ứng hợp với Giáp, Canh, Đinh, Kỷ. Phá hãm địa Tý Hợi ứng hợp với tuổi Mậu. Vậy cho nên tuổi Ất, Tân, Qúy, mà cung Mệnh an tại Mão Dậu có Phá tọa thủ, tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ, mà cung Mệnh an tại dần, Thân có Phá tọa thủ, và tuổi Mậu mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Phá tọa thủ, cũng vẫn khá giả và cũng chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành xảy đến trong đời.

+ Phá hãm địa gặp Kình, Đà, Không Kiếp đắc địa hội hợp, cũng được hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa.

+ Phá hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh hãm địa hay Song Hao, Hổ, Kỵ, Hình, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt. Lại có tàn tật, có bệnh có chữa, thường mắc phải những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiềng xích, nếu không cũng bị yểu tử, nhưng chết một cách thê thảm.

– Nam mệnh

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa thủ mệnh, gặp nhiều sao sánh sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bật thường hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền hiển hách và sống lâu.

 

+ Phá hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng khốn cô đơn, phải
lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật, có bệnh khó chữa, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân
tay thường bị vướng vào xiềng xích nếu không cũng bị yểu tử nhưng chết một cách rất thê thảm.

– Nữ mệnh

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, là người tài giỏi, đảm đang, gan góc, hay ghen tuông, tuy được hưởng giàu sang, sống lâu nhưng phải muộn lập gia đình mới tránh được những nỗi ưu phiền, và đau đớn vì chồng con. Đây, nếu Phá gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc.

+ Phá hãm địa là người dâm dật, ác độc, lăng loàn, phải lấy kế lấy lẽ may ra mới tránh được mấy độ buồn thương, suốt đời khổ cực, có nhiều bệnh tật, lại hay mắc tai nạn, nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con, phải lang thang phiêu bạt, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, lại có tàn tật, hay có bệnh khó chữa, nếu không cũng yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

– Phú giải

Phá Quân nhất diệu, tính nan minh

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuất, Dần, Thân có Phá đơn thủ (không gặp Chính diệu khác đồng cung) là người không sát suốt, hay nghe nịnh hót.

Phá Quân, tý, Ngọ, gia quan tiến lộc

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Phá tọa thủ, tất được hưởng phú qúy song toàn.

Phá Quân Khảm, Ly, Cô thân độc ảnh

Cung Mệnh an tại Tý (Khảm), Ngọ (Ly) có Phá tọa thủ, tất phải sớm xa cách cha mẹ anh em, nếu không cũng khắc vợ (hay chồng) hay hiếm con.

Phá Quân, Tham Lang, phùng lộc, Mã nam đa lãng đãng, nữ đa dâm

Cung Mệnh có Phá tọa thủ (hay có Tham tọa thủ), gặp Lộc, Mã hội hợp: đàn ông hay chơi bời hoang đãng, thích ngao du nay đây mai đó, đàn bà rất dâm dật. Có thêm Hình, là người vô hạnh, nhưng kiếm tiền dễ dàng.

Phá, Sát khủng phùng hỏa, Hao, mạc ngộ Việt, Hình lão hạn quy thân họa nghiệp lai

Cung Mệnh có Phá tọa thủ (hay có Sát tọa thủ) gặp Hỏa Hao hội hợp, thật là khó tránh thoát được những tai nạn khủng khiếp.Có thêm Việt, Hình, tất về già sẽ chết vì mắc tai nạn.

Phá, Kình, Mão, Dậu, Nhi phùng Phụ, Bật, Khởi ngụy Hoàng Sào

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Phá, Kình tọa thủ đồng cung, gặp Phụ, Bật hội hợp là người độc ác, đa sát, làm loạn thiên hạ như Hoàng Sào (đời Đường) vậy.

Phá Quân, Hỏa, Linh, bôn ba lao toái

Cung Mệnh có Phá tọa thủ, gặp Hỏa, Linh hội hợp, nên suốt đời phải bôn ba lao khổ.

Dần, Thân, Phá, Hỏa, Việt lâm ư, Tân, Đinh, Tuế cơ xảo tài hành

Tuổi Tân, Đinh mà cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Phá tọa thủ, gặp Hỏa, Việt hội hợp là người giỏi về máy móc, thường chuyên về kỹ nghệ. Các tuổi khác mà cung Mệnh an tại Dần, Thân, có cách này cũng rất khéo tay.

Phá Quân Thìn, Tuất nhi ngộ Khoa, Tuần, cãi át vi lương ư hợp Mậu, qúy nhân, đa hoạnh dành tài

 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Phá tọa thủ, là người gian ác bất nhân. Đây, nếu Phá gặp
Khao đồng cung, gặp tuần án ngữ, lại rất thẳng thắn, lương thiện. Đến Mậu, Qúy, mà cung Mệnh an
tại Thìn, Tuất, có Phá tọa thủ, gặp khoa đồng cung, gặp Tuần án ngữ tất hoạnh phát danh tài.

Phá tọa ly, ngôn ngữ thô bạo, phùng lộ, Dương nan giải xướng cuồng

Cung Mệnh an tại Ngọ có Phá tọa thủ, nên hay gắt gỏng, nói năng thô lỗ. Đây nếu Phá hoặc gặp Lộc đồng cung, hoặc gặp Thiếu Dương đồng cung, hoặc gặp Lộc, Dương hội hợp lại rất vui tính, hay nói đùa bỡn.

Phá cư Mộ, cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế, phùng Hình, Lộc, chấn động uy danh

Cung Mệnh an tại tứ Mộ có Phá tọa thủ, là người cương quả, gặp được sự nghiệp lớn trong thời loạn. Đây, nếu Phá gặp Hình, Lộc hội hợp, tất có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

Comments are closed.

bán hàng online hiệu quả tại (https://bizcare.vn/ban-hang-online-tren-mang) hay muốn thiết kế bài thuyết trình và nghe tin tức về thanh hóa