Ảnh hưởng của sao Cự Môn với Cung Mệnh – Thân

– Đại cương

+ Cung Mệnh có Cự Môn, nên thân hình đẫy đà, thấp da trắng, mặt vuông vắn, đầy đặn, mắt lộ.

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa là người thông minh, nhân hậu, vui vẻ, có mưu cơ, có trí xét đoán sáng suốt, ăn nói đanh thép, được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu Cự gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy.

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Tuế Hình, là người có văn tài lỗi lạc, khẩu thuyết hùng hồn, thích hoạt động chính trị, thường chuyên về tư pháp, ngoại giao.

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa, gặp Hổ, Tuế, Phù hội hợp là người biết nhiều luật pháp, hay lý luận, thường làm quan tòa, thầy kiện.

+ Cự vượng địa, Tý, Ngọ là người học rộng tài cao có đức độ. Đây, Cự ví như ngọc giấy
trong đá. Vậy cần phải gặp Hóa Lộc đồng cung, hay gặp Tuần, Triệt án ngữ, như thế ngọc mới lộ vẻ
sáng đẹp. Cung Mệnh có cách này mới được hưởng phú qúy. Trái lại, nếu Cự không gặp Hóa Lộc
đồng cung, không gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay nếu Cự gặp Tồn đồng cung: thật chẳng khác gì ngọc
chìm sâu trong đá. Cung Mệnh có cách này là người đa học, đa năng nhưng không gặp thời.

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình, tuy vẫn sống lâu, nhưng suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thường phải sớm xa cách gia đình, sức khỏe suy kém, có bệnh tật hoặc ở mắt, hoặc ở bộ sinh dục, lại hay mắc tai nạn, hay mắc thị phi kiện cáo, và khó tránh thoát được sự cầm hãm trói buộc.

+ Cự hãm địa là người kém thông minh, gian quyệt, tham lam, khắc nghiệt, đa nghi, không
cẩn ngôn, hay nói khoác lác, không thích giao thiệp rộng nên ít bạn bè, suốt đời vất vả, có nhiều
bệnh tật, thường mắc thị phi, kiện cáo, tù tội hay mắc tai nạn, nếu không sớm ly tổ, tất không thể
sống lâu được.

+ Cự hãm địa, Thìn, Tuất rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với tuổi Qúy, Tân lại thành sáng sủa
tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy, cho nên tuổi Qúy, Tân mà cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự tọa
thủ là người thông minh, được hưởng giàu sang và chẳng đáng lo ngại nhiều về sự chẳng lành xảy
đến trong đời.

+ Cự hãm địa, Thìn, Tuất đối với tuổi Đinh, Canh lại càng mờ ám xấu xa, vì có sự khắc hãm. Vậy cho nên tuổi Đinh, Canh mà cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự tọa thủ, thật là khổ sở, khốn đốn đến cùng cực.

+ Cự hãm địa, Sửu, Mùi rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với tuổi Ất, Bính, Tân lại thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên tuổi Ất, Bính, Tân mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Cự tọa thủ, là người thông minh, học rộng, hiển đạt, khá giả và chẳng đáng lo ngại nhiều về bệnh tật, hay tai ương họa hại bất kỳ.

+ Cự hãm địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc là người hiểu biết sâu rộng, cũng có văn tài, ăn nói khôn ngoan đanh thép, thường hoạt động chính trị, hay làm thầy giáo và cũng được hưởng giàu sang.

 

+ Cự hãm địa gặp Lộc, Tuế hội hợp, nên đi buôn.

+ Cự hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình, thật chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ sinh dục, hay mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xích xiềng và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách thê thảm.

+ Cự, dù Miếu địa, Vượng địa, đắc địa hay hãm địa, gặp Kỵ đồng cung, tất không thể tránh thoát được những tai nạn hoặc về sông nước hoặc về xe cộ.

Nam mệnh

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa, thủ Mệnh là sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc có uy danh lừng lẫy, phúc thọ song toàn.

+ Cự hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn,
phải lang thang phiêu bạt, có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ sinh dục, hay mắc những tai
nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xích xiềng, và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một
cách rất thê thảm.

– Nữ mệnh

Cự Miếu địa hay đắc địa thủ Mệnh, là người tài giỏi đảm đang, có đức độ, rất vượng phu ích tử, lại được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu Cự gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, phúc thọ song toàn.

+ Cự hãm địa là người có tướng lạ, ai mới trông thấy cũng qúy mến, nhưng lại có tính dâm
dật, hoang đàng gian tham, ăn nói sàm sỡ điêu ngoa, hay ghen tuông, suốt đời vất vả, có nhiều tật
bệnh, thường mắc những tai nạn bất kỳ, nếu không sớm ly tổ nhất định là không thể sống lâu được.

+ Cự hãm địa, nên muộn lập gia đình, để cố tránh những sự dở dang, đau đớn về sau này.

+ Cự hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con, phải lang thang phiêu bạt, có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ phận sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, đáng lo ngại và tất nhiên là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

– Phú giải

Thìn, Tuất ứng hiềm hãm Cự Môn

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự hãm địa tọa thủ, nên rất mờ ám xấu xa, nhưng riêng đối với hai tuổi Qúy, Tân, cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự tọa thủ, lại thành sáng sủa tốt đẹp.

Cự, Môn, Thìn, Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát, lộc tranh vinh

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự hãm địa tọa thủ, nên rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với tuổi Tân lại thành sáng sủa tốt đẹp. Vậy cho nên tuổi Tân mà cung mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự tọa thủ, tất được hưởng phú qúy song toàn.

Cự, Nhật, đồng cung, quan phong tam đại

Cung Mệnh có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung, tất từ đời ông đời cha đã vinh hiển và liên tục ba đời đều có danh giá.

Cự, Nhật Mệnh cung, Dần vị, thực lộc trì danh

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung, chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn vẹn.

Cự, Nhật, Mệnh, lập Thân cung, diệc diệu

 Cung Mệnh an tại Thân có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung, cũng khá giả, danh tài gồm đủ, nhưng không được toàn mỹ, như trong trường hợp cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung.

Cự, Nhật, Dần cung, lập Mệnh Thân, tiên tri danh nhi thực lộc

Cung Mệnh an tại Thân, có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung tại Dần xung chiếu, tất qúy hiển trước, rồi về sau mới phú túc.

Cự, Nhật, Thân, lập Mệnh Dần, trì danh thực lộc

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung tại Thân, xung chiếu, cũng được hưởng giàu sang.

Cự, Nhật, Dần, Thân thiên môn, Nhật lãng, kỵ ngộ Lộc Tồn, ái giao Quyền, Phượng

Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung, rất tốt đẹp, vì ở đây Nhật sáng
sủa ví như mặt trời lơ lửng trên cao, tỏa ánh sáng xuống mặt đất. Trong trường hợp này, Cự, Nhật
gặp Lộc Tồn đồng cung, và cần gặp Quyền, Phượng hội hợp. Vậy cho nên nếu cung Mệnh có Cự,
Nhật, Lộc tọa thủ đồng cung, tất suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, và nếu cung Mệnh
có Cự, Nhật, Lộc tọa thủ đồng cung, gặp Quyền, Phượng hội hợp, thật hiển nhiên là được hưởng
phú qúy song toàn.

Cự, Hình củng chiếu diệc vi kỳ

Cung Mệnh tốt đẹp, có Cự, Nhật sáng sủa hợp chiếu, tất được hưởng giàu sang trọn đời.

Cự Tú, Thiện Cơ vi phá đãng

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung là người thông minh, học rộng, nhưng thích chơi bời, ăn tiêu hoang phí.

Cự, Cơ đồng cung, công khanh chi vị

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, chắc chắn là có quan chức lớn.

Cự, Cơ, Mão, Dậu, Ất, Tân, Kỵ, Bính chí công khanh

Tuổi Ất, Tân, Kỷ, Bính mà cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có, Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, tất có quyền cao chức trọng. Các tuổi khác mà cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Cơ, Cự tọa thủ đồng cung, cũng hiển đạt khá giả, nhưng không được toàn mỹ như tuổi Ất, Tân, Kỷ, Bính.

Cự, Cơ Dậy thượng hóa cát giả, túng hữu tài quan đã bất chung

Cự, Cơ tọa thủ đồng cung tại Dậu, không hoàn toàn tốt đẹp như tọa thủ đồng cung tại Mão. Vậy cho nên cung Mệnh an tại Dậu, có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, tuy cũng được hưởng phú qúy, nhưng không được trọn đời, và nếu càng giàu sang lại càng giảm thọ. Trong trường hợp này, Cự, Cơ cần gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc. Như thế mới được hưởng phú qúy bền vững và phúc thọ song toàn.

Mão, Dậu, Cự, Cơ, Ất, Tân, Âm nữ, vượng phu ích tử bất kiến Triệt Tuần đa tài thao lược

Âm nữ tuổi Ất, Tân mà cung Mệnh an tại mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung nên rất vượng phu ích tử. Trong trường hợp này, nếu Cự, Cơ không gặp Tuần, Triệt xung chiếu, lại là người tài giỏi đảm đang, thao lược.

Cự, Cơ nhi ngộ Lộc Tồn, ngôn ngữ bất cẩn

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Cự, Cơ Lộc tọa thủ đồng cung, là người ăn nói không chín chắn, cẩn thận. Ngoài ra, cung Mệnh an bất cứ tại vị trí nào, nếu có Cự tọa thủ gặp Lộc đồng cung, cũng phải giải đoán như trên.

 

Cự, Cơ chính hưởng, hạnh ngộ Song Hao, uy quyền quán thế

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, gặp Song Hao hội hợp, tất có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

Cự, Đồng nhập Mộ, nhi hội Kỵ, Kình, nan phòng thủy nạn

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Cự tọa thủ hay có Đồng tọa thủ, hay có Cự, Đồng tọa thủ đồng cung, gặp Kình, Kỵ hội hợp thật là khó đề phòng tai nạn sông nước. Nhưng riêng hai tuổi Bính, Tân mà cung Mệnh có cách này không đáng lo ngại.

Cự, Đồng nhi phùng La, Võng, ngộ Khoa tinh, thoại thuyết Lịch Sinh

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cự tọa thủ, hay có Đồng tọa thủ, gặp La, Võng hội hợp, gặp Khoa hoặc đồng cung, hoặc xung chiếu, là người có tài du thuyết như Lịch Sinh đời Hán.

Tân nhân tối ái Cự Môn, nhược lâm Tứ Mộ hạnh phúc cứu Mệnh chi tinh

Tuổi Tân ứng hợp với Cự và cần có Cự thủ Mệnh. Vậy cho nên tuổi Tân mà cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có cự tọa thủ, tuy ở đây Cự mờ ám, cũng vẫn khá giả. Trong trường hợp này nếu, Cự gặp Tả, Hữu hội hợp, lại thành một bộ sao cứu Mệnh, giải trừ được khá nhiều bệnh tật và tai họa có thể xảy đến trong đời.

Cự Môn, Tứ Sát hãm nhi hung

Cung Mệnh có Cự tọa thủ, gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp, nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này thật là suốt đời vất vả, thường mắc nhiều tật bệnh và khó tránh thoát được những tai họa đáng lo ngại.

Cự Môn, Đà La tất sinh dị chí

Cung Mệnh hay cung Thân có Cự hãm địa tọa thủ, hoặc Kình đồng cung, hoặc gặp Đà đồng cung là người yếu đuối, mắc nhiều bệnh tật, suốt đời khổ sở. Nếu khỏe mạnh lại là quân trộm cắp, là hạng đàng điếm, ăn tàn phá hại.

Cự, Hỏa, Linh phùng ác hạn, tử thuật ngoại đạo

Cung Mệnh có Cự tọa thủ, gặp Hỏa, Linh hội hợp, nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này mà gặp ác hạn, tất chết ở giữa nơi đường xá.

Cự, Hỏa, Kình, Dương, Đà La phùng ác diệu, ải tử đầu hà

Cung Mệnh có Cự tọa thủ, gặp Hỏa, Kình, Đà hội hợp, cùng với nhiều sao xấu xa ác độc, tất thắt cổ hay đâm đầu xuống sông mà chết.

Cự Môn Hợi Tý, kỵ ngộ Lộc Tồn nhi phùng Quyền, Lộc, kiếm xạ Đẩu Ngưu

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý, có Cự tọa thủ, kỵ gặp Lộc Tồn đồng cung. Trong trường hợp này nếu Cự gặp lại Lộc Tồn đồng cung và gặp Quyền, Lộc hội hợp, là người có nhiều cao vọng, nhưng không thể thực hiện được, cũng ví như ném kiếm lên sao Đẩu, sao Ngưu.

Cự Môn Tý, Ngọ, Khoa, Quyền Lộc, thạch trung cẩn ngọc, phúc hưng long

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, có Cự tọa thủ, gặp Khoa, Quyền Lộc hội hợp, là người học rộng tài cao, có đức độ, ví như ngọc báu ẩn trong đá và chắc chắn là được hưởng phú qúy đến tột bậc, phúc thọ song toàn.

Cự Môn, Thìn cung Hóa Kỵ, Tân nhân Mệnh ngộ phản vi giai

Cung Mệnh an tại Thìn có Cự, Kỵ tọa thủ đồng cung, nên rất mờ ám xấu xa, nhưng riêng đối với tuổi Tân lại thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên, tuổi Tân mà cung Mệnh an tại Thìn, có Cự, Kỵ tọa thủ đồng cung, tất được hưởng giàu sang

Comments are closed.

bán hàng online hiệu quả tại (https://bizcare.vn/ban-hang-online-tren-mang) hay muốn thiết kế bài thuyết trình và nghe tin tức về thanh hóa