Bài ca thân mình ma y thần tướng

0

gigabook-Ma-Y-Than-Tuong-ML-

 

Thung dung nhân mở quyển vàng(1)

Thấy trong tướng pháp tỏ tường xem chơi.

Nhân sinh bản tượng bởi trời,

Trời có lưỡng riệu(2) sáng soi xoay vần,

Người có lưỡng nhãn tinh thần

Tam-đình(3) lục-phủ(3) chu thâu mọi đồ.

Tứ-độc, bát-quái, cửu-chu,

Ngũ-san, ngũ-nhạc(4), kiêm thu ngũ-hành.

 

1- ĐU VÀ MÌNH

Trước nói trán là hoả tinh,

Vuông như vách dựng thiên đình cao ngang,

Thiếu niên sớm đã giầu sang.

Quyền là đôi má, phân hàng đông tây.

Tả kim hữu mộc cao dầy(5)

Hội tụ(6) át tán thực hay trọng quyền,

Mũi là thổ tính trực viên,

Đầy cao vững trãi thiên niên tuổi già

Của tiền thêm lại vinh hoa.

Khẩu kia là miệng mà thần là môi

Miệng thời thuộc thuỷ chính ngôi,

Môi dầy, miệng rộng phải đôi hay là.

 

GHI CHÚ

(1) Quyển vàng: Ngày xưa cổ nhân dùng sách đóng bìa vàng gọi là Kim biên để chép những người quân tử, còn bìa xanh để chép những kẻ tiểu nhân.

(2) Lưỡng rượu: Là mặt giăng mặt giời

(3) Tam-đình, lục-phủ (xem bản đồ)

(3) Tam-đình, lục-phủ (xem bản đồ)

(4) Ngũ nhạc: Là thiên đình, tỵ chuẩn, địa các và lưỡng quyền (2 gò má) (xem bản đồ)

(5) Tả kim, hữu mộc: Kim thuộc về phổi, mộc thuộc về gan, hai gò má tươi tốt thì hai tạng ấy vững bền.

(6) Hội tụ: Là người ta cung phục nhiều

 

Hai tai mới lại kể ra.

Có thành có quách dầy hoà thuỳ châu

Tiếng đồn phú quý phong lưu.

Sắc tươi, trắng đỏ mặt bầu trọn nên.

Ngũ-hành(7) sinh ấy thì khen

Nhược bằng khắc ấy chẳng tuyền thì chê

Trán cao, tai phản kể chi

Hoả kim tương khắc gia ly tán tài,

Mũi lớn, miệng hẹp trái đôi.

Ấy thổ khắc thuỷ mồ côi khó hèn

My là mày(8) ở ngôi trên,

Dài hơn con mắt(9) bạc tiền đề đa.

Tướng râu, tướng tóc kể ra,

Thưa, dài, đen, tốt thuận hoà thêm hương.

Gái thời ở cửa quân vương,

Giai thời khanh tướng đảm đương anh tài.

Tóc đen thưa khoát(10) mà dài,

Phương viên diện mạo là giai anh hùng,

Ai mà tóc đỏ mày nông

Trái luồng quân tử chen vòng tiểu nhân.

Răng thời chăn chắn bình quân(11)

Nhỏ dài và lại có phân vững bền.

Hình như hạt lựu(12) soi đèn,

Ba mươi sáu cái ngôi quyền tướng khanh.

Thiệt là lưỡi(13) đã có danh,

Dài mà mỏng hẹp dối quanh đủ đời.

Phỏng nhưng vừa nhớn vừa dài,

 

GHI CHU’:

(7)   Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ khắc hoả. Kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ.

(8)   My: Là my mắt nằm ngang trên con mắt toàn thịt nhăn ra thì mới rõ còn lông my mọc ở ngoài thuộc về can huyết.

(9)   My trường quá mục anh em đến 6;7 người

(10) Khoát: Là rộng

(11) Bình quân: Là đều nhau

(12) Hạt lựu: Là hình vuông

(13) Lưỡi thuộc quả tâm, tâm mà phù bạc thì lưỡi cũng phù bạc toàn thị là rối trá nên có chữ tâm

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
bán hàng online hiệu quả tại (https://bizcare.vn/ban-hang-online-tren-mang) hay muốn thiết kế bài thuyết trình và nghe tin tức về thanh hóa