Khoa học tướng số

Những vị vị trí nốt rồi trên lưng cực quý hiếm

Xem nốt rồi là một trong những cách xem nhân số học hiện nay và được nhiều người sử dụng để bổ sung thêm

Bảng cung mệnh căn duyên tiền định

nhân tướng học toàn biên

Nhân tướng học là một bộ môn khoa học nhân văn có lịch sử lâu đời. Dựa trên kinh nghiệm thống kê, những người

Tướng biến cách dị tướng

Tướng biến cách dị tướng     KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT Tướng mạo, thân hình dộng tác của con người đôi khi vượt ra

tướng nốt ruồi tổng quát

    a) Bản chất và ý nghĩa  Trong thuật ngữ của tướng học, danh từ nốt ruồi bao gồm : Những dấu chấm

Bài ca thân mình ma y thần tướng

  Thung dung nhân mở quyển vàng(1) Thấy trong tướng pháp tỏ tường xem chơi. Nhân sinh bản tượng bởi trời, Trời có lưỡng
Hotline